Invullen gegevens t.b.v. jaaropgave belastingdienst

De belastingdienst verplicht mij de jaaropgave’s aan te leveren.
Hierbij vragen ze de volgende gegevens van u, uw partner en kinderen.

Gelieve per kind een formulier verzenden!

Deze gegevens worden over een beveiligde verbinding verstuurd

  • Gegevens kind

    Invullen voor uw eerste kind
  • Gegevens betalende ouder

  • Gegevens partner betalende ouder