Visie

Onze visie is dat ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau en tempo moet kunnen ontwikkelen zonder dat het zich al aan een groot verwachtingspatroon moet voldoen. De ruimtelijke omgeving van de boerderij samen met de dieren en natuur heeft hier een positief effect op.
Door kinderen op de boerderij in contact te brengen met dieren, bomen en planten krijgen ze op een creatieve manier waardering en respect voor de natuur en alles wat leeft.

Normen & Waarden

Normen en waarden vinden wij erg belangrijk. Dingen voordoen, uitleg geven, en grenzen aangeven horen bij de ontwikkeling van het kind. Tevens biedt structuur en regelmaat het kind rust en duidelijkheid, waardoor het kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet waar hij/zij aan toe is.

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is dat een kind zich op eigen niveau ontwikkelt en als een uniek persoon gezien wordt. Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden die wij stimuleren waardoor ze zelfvertrouwen krijgen.

Veilige omgeving

Wij streven naar een plezierige en veilige omgeving met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en/of verzorgers zich thuis kunnen voelen.